το χαμόγελο, όταν διαβάζεις για την Ελλάδα που θα έπρεπε να απασχολεί τον ξένο και οχι μόνο τύπο.
#aegina #greece #monocle #july_august

το χαμόγελο, όταν διαβάζεις για την Ελλάδα που θα έπρεπε να απασχολεί τον ξένο και οχι μόνο τύπο.
#aegina #greece #monocle #july_august